آرشیو روزانه: نوامبر 29, 2017

تفاوت لمینت با لومینیرز

تفاوت لمینت با لومینیرز از هر دو این روش برای پوشاندن عیب های دندان ها استفاده می شود . هر دو این روش باهم بسیار متفاوت می باشند و در عین حال شباهت هایی باهم دارند . تعریف لمینت : از لمینت دندان  برای عیب هایی مثل پوشاندن فاصله های بین دندان ، ایجاد طرح […]

read more »