آرشیو روزانه: ژانویه 11, 2018

انواع ارتودنسی متحرک

انواع ارتودنسی متحرک ارتودنسی متحرک به این منظور مود استفاده قرار می گیرد که در زمان های مورد نیاز بتوان دستگاه ارتودنسی را از داخل دهان خارج کرد، ارتودنسی متحرک به دو دسته تقسیم می شود ارتودنسی که برای تغییرات جزئی وضعیت قرار گیری دندان ها مورد استفاده قرار می گیرد ارتودنسی که در کودکان […]

read more »