آرشیو روزانه: مارس 13, 2018

روش لمینت دندان

روش لمینت دندان ظاهر و رنگ نامناسب دندان ها باعث ناراحتی بیمار می شود. ظاهر نامناسب دندان ها باعث می شود که شخص اعتماد به نفس پایینی داشته باشد و همواره از خندیدن خودداری کند. امروزه علم دنداپزشکی این مشکل را برطرف کرده است و اعتماد به نفس را مجددا به بیمار بازگردانده است. لمینیت […]

read more »